Специализирани Финансови Услуги

Решение на Финансови Спорове

Финансово Преструктуриране

Финансово Консултанство

Разрешаване на Финансови Конфликти & Финансово Консултиране

Copyright © Ziff-Ivin Associates Ltd.

Корпоративни Финанси

Ziff-Ivin Associates е водещата британска фирма в сферата на финансовото консултанство, преструктуриране и решаване на спорове, която се специализира върху държави от Централна и Източна Европа, Общността на независимите държави и развиващите се страни в Европа.


Към момента има 13 служители, които владеят на професионално ниво Руски, Украински, Български, Румънски и Унгарски език. Ние имаме уникалните възможности да съветваме нашите клиенти по въпроси включващи Финансови Спорове, Финансово Преструктуриране, Финансово Консултанство и Корпоративни Финанси.